Я-Ваш доктор!

🩺Карина Карлыгаш Кадыровна
🔸Ревматолог

🔸Врач высшей квалификационной категории, к.м.н.
🔸Стаж работы: более 20 лет
🔸Время приема: Пн - Пт с 10:00 по 11:00 часов
🔸Стоимость консультации: 6500 тенге
🏥Место приема: г.Нур-Султан, проспект Абылай хана, 15а
📞Call-центр: 8 (7172) 54-76-01

👉Доктор консультирует пациентов жалобами при болях крупных и мелких суставов

🛑Примечание: время приема докторов может меняться в зависимости от плана-графика отпусков, больничных листов, командировок. Уточнить расписание можно по телефону Call-центра

***

🩺Карина Қарлығаш Қадырқызы
🔸Ревматолог
🔸Біліктілігі жоғары, м.ғ.к.
🔸Жұмыс тәжірибесі: 20 жылдан астам
🔸Қабылдау уақыты: дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 10:00-ден 11:00-ге дейін
🔸Қабылдау құны: 6500 теңге
🏥Қабылдау орны: Нұр-Сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15а
📞Байланыс-орталығы: 8 (7172) 54-76-01

👉Дәрігер ірі және ұсақ буындардағы ауырсыну шағымдары бар науқастарға кеңес береді

🛑Ескертпе: дәрігердің қабылдау уақыты демалыс кестесіне, еңбекке жарамсыздық парақтарына, іс-сапарларға байланысты өзгеруі мүмкін. Дәрігердің қабылдау уақытын байланыс орталығында нақтылай аласыз


***

🩺Karina Karlygash Kadyrovna
🔸Rheumatologist
🔸Doctor of the highest qualification category, Ph.D.
🔸Work experience: over 20 years
🔸Reception time: Mon - Fri from 10:00 to 11:00
🔸Consultation cost: 6500 tenge
🏥Reception place: Nur-Sultan, Abylai Khan Avenue, 15a
📞Call-center: 8 (7172) 54-76-01

👉The doctor consults patients with pain complaints in large and small joints

🛑Note: the time of doctor's appointment may vary depending on the schedule of vacations, sick leaves, business trips. You can clarify the schedule by calling the Call Center


Печать   E-mail