Я-Ваш доктор!

🩺 Щербина Александр Юрьевич
🔸Травматолог-ортопед

🔸Врач 1 категории
🔸Стаж работы: более 8 лет
🔸Время приема: Ср и Пт с 9:00 до 11:00 часов
🔸Стоимость консультации: 6000 тенге
🏥Место приема: г.Нур-Султан, проспект Абылай хана, 15а
📞Call-центр: 8 (7172) 54-76-01

👉Доктор консультирует пациентов с жалобами на боли в грудном и поясничном отделе позвоночника. Занимается деформацией дегенеративных заболеваний позвоночника (грыжи, протрузия межпозвоночных дисков, нестабильность, листезы позвонков), деформацией позвоночника.

🛑Примечание: время приема докторов может меняться в зависимости от плана-графика отпусков, больничных листов, командировок. Уточнить расписание можно по телефону Call-центра

***

🩺 Щербина Александр Юрьевич
🔸 Травматолог-ортопед
🔸1-ші санатты дәрігер
🔸 Жұмыс тәжірибесі: 8 жылдан астам
🔸 Қабылдау уақыты: сәрсенбі және жұма сағат 9:00-11:00-ге дейін
🔸 Қабылдау құны: 6000 теңге
🏥Қабылдау орны: Нұр-Сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15а
📞Call-орталық: 8 (7172) 54-76-01

👉Дәрігер кеуде және бел омыртқасының ауырсынуына шағымданатын науқастарға кеңес береді. Омыртқаның дегенеративті ауруларының деформациясымен (грыжа, омыртқа аралық дискілердің шығуы, тұрақсыздық, омыртқалардың листезі), омыртқаның деформациясымен айналысады

🛑Ескертпе: дәрігердің қабылдау уақыты демалыс кестесіне, еңбекке жарамсыздық парақтарына, іс-сапарларға байланысты өзгеруі мүмкін. Дәрігердің қабылдау уақытын байланыс орталығында нақтылай аласыз

***

🩺Shcherbina Alexander Yurievich
🔸Traumatologist-orthopedist
🔸Doctor of the 1st qualification category
🔸Work experience: more than 8 years
🔸Working time: Wednesdays and Friday from 9:00am to 11:00am
🔸Cost of consultation: 6000 tenge
🏥Place of reception: Nursultan, Abylai Khan Avenue, 15a
📞Call center: 8 (7172) 54-76-01

👉The doctor consults patients with complaints of pain in the thoracic and lumbar spine. Deals with the deformation of degenerative diseases of the spine (hernias, intervertebral disc protrusion, instability, vertebral prostheses), spinal deformity.

🛑Note: the time of admission of doctors may vary depending on the schedule of vacations, sick leave, business trips. You can check the schedule by calling the Call Center


Печать   E-mail