Ақылы медициналық қызмет көрсету туралы ереже

Кәсіпорын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы № ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығымен бекітілген төсек бейіндері бойынша көрсетілетін медициналық көмекті ескере отырып және "денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету Ережесі" негізінде ақылы негізде медициналық қызметтер көрсетеді.

Ақылы қызмет көрсету көпсалалы кешенді құрылым болып табылады. Пациенттерді емдеуге жатқызу осы Ереженің №1 қосымшасына сәйкес келесі мамандандырылған бөлімшелердегі жиырма бес төсекте жүргізіледі:

№ 1 ортопедия бөлімшесі-1 төсек;
№ 2 ортопедия бөлімшесі- 2 төсек;
№ 3 ортопедия бөлімшесі- 2 төсек;
№ 4 ортопедия бөлімшесі- 2 төсекі;
№ 5 ортопедия бөлімшесі- 2 төсек;
№ 6 ортопедия бөлімшесі- 2 төсек;
№ 7 ортопедия бөлімшесі- 1 төсек;
№ 1 травматология бөлімшесі- 2 төсек;
№ 2 травматология бөлімшесі- 4 төсек;
№ 3 травматология бөлімшесі- 1 төсек;
№ 4 травматология бөлімшесі- 1 төсек;
№ 5 травматология бөлімшесі- 1 төсек;
Артроскопия және спорттық жарақат бөлімшесі-2 төсек;


Ақылы медициналық қызметтерді Анестезиология және реанимация, Трансфузиология, оңалту, Функционалдық диагностика және биомеханика, сәулелік диагностика, клиникалық-биохимиялық зертхана, бактериологиялық зертхана, стерилизациялық зертхана, консультациялық-диагностикалық бөлімше көрсетеді.

Ақылы медициналық қызмет көрсету шарттары мен тәртібі

Ақылы медициналық қызметтер пациенттерге келесі жағдайларда ұсынылады:

- олардың бастамасы бойынша, оның ішінде бастапқы және қайталама деңгейдегі мамандарды жібермей медициналық көмек көрсету;

- тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінен тыс және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету;

- кәсіпорынның дәрілік формулярына енгізілмеген дәрілік заттармен емдеу;

- тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесіне және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесіне кірмейтін және (немесе) медициналық айғақтарсыз медициналық зерттеулер жүргізу;
- екінші кезеңдегі медициналық оңалту;

- шарт бойынша, оның ішінде ерікті медициналық сақтандыру бойынша медициналық көмек көрсету;

- "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы"кодекстің 83-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға медициналық көмек көрсету.

Стационарлық медициналық көмек ақылы негізде жеке палаталарда, клиникалық бейінді бөлімшелер жанындағы төсектерде көрсетіледі.

Кәсіпорын бекітілген ішкі тәртіпке, жұмыс режиміне, мамандарды қабылдау кестесіне сәйкес консультациялық-диагностикалық медициналық қызметтерді, оның ішінде ақылы қызметтерді көрсетеді.

Кәсіпорын ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген медициналық көмек көрсету стандарттарына, Денсаулық сақтау саласындағы сапа жөніндегі бірлескен комиссия мақұлдаған диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес ақылы қызметтерді көрсетеді.

Кәсіпорын, сондай-ақ тікелей қызмет көрсететін маман Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады:

- сапасыз қызмет көрсеткені үшін;

- шарттардың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін;

- науқастың денсаулығы мен өміріне зиян келтірілген жағдайда;

- көрсетілген қызметтер үшін артық ақы алу;

- ТМККК және МӘМС-ке кіретін қызметтерді көрсеткені үшін қаражат алу;

- медициналық қызметтердің сапасын бақылау саласындағы мемлекеттік орган жүргізетін тексеру кезінде фактісі анықталған табыс алу мақсатында диагностикалық және емдік манипуляцияларды негізсіз тағайындау.

Пациенттерді ақылы негізде емдеуге жатқызу кезінде пациентпен 2018 жылғы 20 маусымдағы № 01-01-02/282 ҒЗТКЖ директорының бұйрығына сәйкес шарт жасалады, онда стационарда болу ережелері мен шарттары, емделуге ақы төлеу құны мен тәртібі, осы Ережеге №3 қосымшаға сәйкес Тараптардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі көрсетіледі.

Ақылы медициналық және сервистік қызметтер көрсету шарттары бойынша жұмыс тәртібі осы Ережеге №4 қосымшада айқындалған.

КДБ-да консультациялық көмек пациентке (немесе оның уәкілетті өкілі) осы Ереженің №5 қосымшасына сәйкес ақылы консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсетуге пациенттің ерікті келісіміне қол қойғаннан кейін көрсетіледі.

Ақылы негізде медициналық көмек алған пациентке:

- консультативтік-диагностикалық бөлімше дәрігерінің қорытындысы;

- стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме.

Ақылы негізде медициналық көмек пациентке осы Ереженің № 6 қосымшасына сәйкес ТМККК және МӘМС-тен тыс ақылы медициналық қызметтер көрсетуге келісімге қол қойылғаннан кейін көрсетіледі.