Корпоративтік басқару


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №113 Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда байқау кеңесін құру қағидаларын бекіту туралы бұйрығы


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2011 жылғы 10 қыркүйектегі № 601 Байқау кеңесі туралы ережені, байқау кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығы

ҚР ДСМ "ТОҒЗИ" ШЖҚ РМК 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

Корпоративтік ішкі құжаттарды бекіту туралы бұйрық

ҚР ДСМ "ТОҒЗИ" ШЖҚ РМК ақпараттық саясаты туралы ереже

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің байқау кеңесі туралы ережені бекіту туралы бұйрығы

Байқау кеңестері құрылатын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарға қойылатын өлшемдер

ҚР ДСМ "ТОҒЗИ" ШЖҚ РМК іскерлік этика кодексі

ҚР ДСМ "ТОҒЗИ" ШЖҚ РМК кадр саясаты

ҚР ДСМ "ТОҒЗИ" ШЖҚ РМК коммерциялық және қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

Устав ННЦТО им. Ак. Батпенова Н.Д.