Жергілікті биоэтика комиссиясы

Биоэтика жөніндегі Комиссия

ҚР ДСМ "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" ШЖҚ РМК биоэтика жөніндегі жергілікті комиссиясы – міндеттеріне биомедициналық зерттеулер жүргізу кезінде құқықтық және этикалық нормалардың орындалуын зерделеу және бақылау кіретін ҰҒТОО тәуелсіз сараптамалық органы.
Комиссияның негізгі міндеттері:
1. Жаңа технологияларды, дәрілік заттарды, тағамдық қоспаларды, медициналық техниканы, медициналық мақсаттағы бұйымдарды қолдана отырып, клиникалық зерттеулер материалдарының салыстырмалы тәуекелдері мен пайдасын, қауіпсіздігін, жоспарлау сатысында да, сол сияқты эксперименттік жануарларға қатысты гуманистік, этикалық қағидаттар мен құқықтық нормаларды сақтай отырып, жаңа емдеу әдістерін объективті бағалау зерттеу жүргізу;
2. Әрбір зерттеуді жүргізудің орындылығын анықтау;
3. Зерттеудің салыстырмалы артықшылықтары мен тәуекелдерін бағалау рәсімін жүргізу;
4. Зерттеушілердің, техникалық құралдардың, зерттеу жүргізу хаттамасының, зерттеу субъектілерін іріктеудің, рандомизация сапасының сапалы клиникалық сынақтар жүргізу қағидаларына (GCP) сәйкестігін бағалау.
5. Оны жүргізуге рұқсат алғаннан кейін зерттеу процесіне тұрақты бақылау жүргізу;
6. Клиникалық зерттеу туралы аралық және қорытынды есептерді қарау;
7. Қаржыландыру көздеріне қарамастан қолданбалы және іргелі сипаттағы ғылыми-техникалық бағдарламалар жобаларына этикалық сараптама жүргізу; гранттар алған ғылыми зерттеулерді орындауға;
8. Зияткерлік адалдық, бұрмалау, плагиат және жалған бірлескен авторлық сәйкессіздік анықталған жағдайда, ғылыми жарияланымдар мен жобалар бойынша ғылыми этика қағидаттарын сақтамау жағдайларын қарау.
9. Медициналық қызметтің этикалық тараптарына қатысты мәселелерді, сондай-ақ пациенттердің құқықтары мен қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді қарау;
10. Медицина қызметкерлері мен пациенттер арасындағы, зерттеушілер мен субъектілер арасындағы мүдделер қақтығысын қарау және шешу.
11. Клиникалық зерттеулердің, дәрілік заттар мен медициналық құрылғылардың жағымсыз реакциялары мен құбылыстары туралы қарастыру;
12. Пациенттердің этикалық орындылығы мен қауіпсіздігіне кәсіпорынның стандартты операциялық процедураларын қарау және мақұлдау.

Академик Н.Ж. Батпенов атындағы ҰҒТОО комиссиясының құрамы:
1. Мурсалов Н. К. – комиссия төрағасы, № 5 травматология бөлімшесінің меңгерушісі, м. ғ. к.;
2. Махамбетчин М. М. – төрағаның орынбасары, шұғыл көмек көрсету жөніндегі хирург-дәрігер, м. ғ. к.;
3. Сәрсембинова Ж. Н. - комиссия хатшысы, меңгерушісі. кітапхана;
4. Мусина Г. А. - комиссия мүшесі, ұйымдастыру-әдістемелік бөлімінің менеджері (дәлелді медицина маманы) ;
5. Тұрғымбаев Т. Н. – комиссия мүшесі, "МУА" КЕАҚ травматология, ортопедия кафедрасының доценті, м. ғ. к.;
6. Ким Л. В. - комиссия мүшесі, құқықтық қамтамасыз ету тобының меңгерушісі.

Биоэтика жөніндегі комиссия отырыстарының кестесі

Отырыстар тоқсан сайын өткізіледі:

Ақпан
Мамыр
Қыркүйек
Қараша
Қажет болған жағдайда кестеден тыс қосымша отырыстар өткізілуі мүмкін

Биоэтика жөніндегі комиссияның байланыстары
ШЖҚ РМК " Академик Н.Ж. батпенов атындағы ҰҒТОО" ҚР ДСМ

Комиссия төрағасы: Мурсалов Н.К., м. ғ. к.
эл.пошта: mursalov_n@nscto.kz
Төрағаның орынбасары: Махамбетчин М.М., м. ғ. к.
эл.пошта: makhambetchin_m@nscto.kz
Комиссия хатшысы: Сәрсембинова Ж.Н.
тел.: (7172) 54-75-04
эл.пошта: sarsembinova_zh@nscto.kz


Құжаттар тізімі,
ЛЭК қарауына ұсынылатын
ШЖҚ РМК "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы ҰҒТОО" ҚР ДСМ

1) "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" ШЖҚ РМК этика мәселелері жөніндегі комиссия төрағасының атына клиникалық зерттеуге бастамашы болған ұйым/зерттеуші басшылығынан ҚР ДСМ м.ғ.к., Н. К. Мурсаловтың атынан клиникалық зерттеу материалдарына этикалық сараптама жүргізуге хат/өтінім;
2) зерттеу хаттамасының бастапқы сараптамасына өтінім нысаны;
3) зерттеу хаттамасы және онымен байланысты құжаттар, мысалы, сауалнамалар, күнделіктер, сауалнамалар және т. б.;
4) зерттеуге қатысушы үшін қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттандырылған келісім нысандары және ақпарат (бала үшін, кәмелетке толмаған қатысушылардың ата-аналары үшін және т. б. ақпараттандырылған келісім нысандары) (егер бұл хаттама бойынша талап етілсе);
5) мәлімделген зерттеу тақырыбы бойынша олардың тәжірибесі мен біліктілігін көрсететін барлық зерттеушілердің күні көрсетілген түйіндемесі (CV).

Клиникалық зерттеулер үшін жоғарыда аталған құжаттарға қосымша зерттеуші ЛКБ қарауына мыналарды ұсынады:
1) клиникалық зерттеу хаттамасының конспектісі;
2) зерттеушінің брошюрасы;
3)Жеке тіркеу картасының үлгісі (егер бұл хаттама бойынша талап етілсе);
4) зерттеу субъектілеріне төлемдер мен өтемақылар туралы ақпаратты;
5) зерттеу субъектілерін іріктеу жөніндегі іс-шараларға қатысты ақпаратты;
6)зерттеуге қатысушыларды сақтандыру туралы шарттың көшірмесі (интервенциялық клиникалық зерттеулер үшін);
7) бас зерттеушілердің (міндетті)және зерттеу тобы мүшелерінің (бар болса) GCP сертификаттарының көшірмелері;
8) ҚР ДСМ БҚК қорытындысы (егер қолданылса);
9)клиникалық зерттеу жүргізуге арналған шарт (бар болса);
10) дәрілік заттарға тіркеу куәлігінің көшірмесі (интервенциялық емес зерттеулер үшін)

 

Биоэтика жөніндегі комиссияның құрамы туралы бұйрық

SOP 1-Sop жазу-түрлендірілген

СОП 2-әдеп мәселелері жөніндегі комиссияны ұйымдастыру

SOP 3-сараптама жүргізуге өтінім беру процесі

SOP 4-зерттеуге қатысатын пациенттерге ақпарат беру және жазбаша ақпараттандырылған келісім алу тәртібі

SOP 5-NY туралы хабарлама

СОП 6-отырыстың күн тәртібін, отырысты және хаттаманы дайындау

SOP 7-шешім қабылдау тәртібі, қабылданған шешім туралы хабарлама

SOP 8-зерттеу жүргізу мониторингі

SOP 9-құжаттаманың құпиялылығын сақтау

SOP 10-құжаттаманы сақтау

СОП 11-КИ құжаттарын сақтау және мұрағаттау

СОП 12. Жеделдетілген сараптама (1)

СОП 13. Бастамашылық жұмыстарды сараптау

СОП 14 медициналық аспаптарды жабдықтарды зерттеу сараптамасы